Margaritai Stārastei veltītais literārais konkurss

2017. gada 6. novembris

Visu vasaru bērniem bija iespēja vēlreiz lasīt un pārlasīt, vai no jauna atklāt Margaritas Stārastes darbus.  Mērķis - piedalīties viņai veltītajā literārās jaunrades konkursā “Margaritas Stārastes tēlu atdzimšana 21. gadsimtā”.

Žūrijas komisiju pārsteidza lielā atsaucība, tika iesūtīti 276 darbi.  Piedalījās bērni gan no Latvijas, gan ārpus tās.  Viņi ļoti radoši turpināja M. Stārastes radīto tēlu aizraujošos ceļojumus mūsdienās un rakstniecei  raksturīgajā pasaku pasaulē. Mums patiesi likās, ka lācītis Rūcītis tikpat bezbailīgi dodas pasaulē jaunajos piedzīvojumos, ka Dižmežā turpina notikt brīnumu lietas, un sakņu dārzā joprojām valda sava ierastā jautrība. Tikpat interesanti bija lasīt un skatīties “modernās versijas”. Pieļauju, ka pati māksliniece ar lielu ieinteresētību un prieku rūpīgi izlasītu katru darbu un sirdī gavilētu, ka tik daudz bērnu dzīvo līdzi viņas draugiem.

Vēlamies pateikt lielu paldies ikvienam, kurš iesaistījās – gan bērniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Jūsu darbi bija interesanti un jautri, ļoti saistoši un pārsteidzoši. Diemžēl nespējām visiem sniegt atbildes un izteikt pateicību katram individuāli.

Vēlam arī turpmāk būt aktīviem, radošas izdomas bagātiem!

Konkursa rezultāti:

1. vieta - Deniss Trusijs, Olaines 2. vidusskolas 6.b klase, bibliotekāre Daiga Raļļa;

2. vieta – Elvita Timeniece, Tilžas internātpamatskola, skolotāja Evija Krakope;

3. vieta – Darina Dubovska, Līvānu 2. vidusskola, skolotājas Svetlana Možajeva un Līga Andersone.

Veicināšanas balvas saņem:

Aleksandra Ļisina, Līvānu 2. vidusskola, skolotāji Žanna Lukašenkova un Lana Vainovska;

Kristofers Metums, Rīgas Lietuviešu vidusskola, skolotāja Inga Strēlniece;

Dana Mihailovska, Jersikas pamatskola, skolotāja Mārīte Ondzule;

Siguldas 1.pamatskolas 2.c klase, skolotāja Lolita Šteinberga;

Anete Kasparova, Jūrmalas sākumskola “Atvase”, skolotāja Inese Širina;

Pauls Roberts Ozoliņš, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija;

Dārta Spūle, The Europeana School Frankfurt.

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Evija Gulbe: “Ikviens gadsimts nāk ar savu pienesumu visdažādākajās jomās. 21. gadsimtā arvien pieaug uzņemtais ātrums tehnoloģiju attīstībā. Saprotams, tas būtiski iespaido mūs – cilvēkus, mūsu dzīves, mūsu skatījumu uz visu. Taču ir vērtības, kas dzīvo un pastāv ikvienā gadsimtā, un lieliem, brašiem soļiem dodas no gadsimta uz gadsimtu. Margaritas Stārastes daiļrade, viņas darbu gars, ir viena no pamatvērtībām latviešu bērnu literatūrā. Margaritas Stārastes darbi ir izauklējuši vairāku paaudžu bērnus un turpina to darīt arī šodien. Mīļums, sirsnība, draudzīgas attiecības ar pasauli ir nepieciešamas visiem, visos laikos. “

Informāciju sagatavoja:

Ilze Marga

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra
galvenā bibliotekāre,
www.lasamkoks.lv administratore
T: 67716040
ilze.marga@lnb.lv

Foto no Denisa Trusija personīgā arhīva

Komentāri

Atlikuši 1000 simboli

Autors: Gita Kavertide

Datums: 2017. gada 20. novembris

Vai labākos darbus būs iespējams arī kaut kur izlasīt?