Izsludināta pieteikšanās BJVŽ 2022

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu jauniešu un vecāku žūrija" uzsāk jaunu lasīšanas cēlienu, tādēļ aicinām bibliotēkas un skolas līdz 20.maijam aizpildīt BJVŽ 2022 pieteikumu.

Iepazīties ar plakātu un jauno grāmatu kolekciju var šeit: https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2022

Iepriekšējā gada dalībniekiem atgādinājums tiks nosūtīts automātiski reģistrēšanās sistēmā. Skolu bibliotēkas tiek aicinātas iesaistīties programmā pēc tiem pašiem principiem kā publiskās bibliotēkas, jo šogad pilnas kolekcijas iegāde netiek finansēta. Pateicoties LR Kultūras ministrijas nozīmīgajam atbalstam, kolekciju spēsim nodrošināt 90% apjomā.     

Pieteikuma anketa bibliotēkām, kas piedalījās BJVŽ 2021: https://bernuzurija.limequery.com/448526?lang=lv

Pieteikuma anketa jauniem BJVŽ dalībniekiem: https://bernuzurija.limequery.com/355799?lang=lv

Pieteikuma anketa Atbalsta bibliotēkām: https://bernuzurija.limequery.com/493297?lang=lv

Bērnu literatūras centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: berni@lnb.lv

Komentāri