Baltijas autoru īsgrāmatiņas būs pieejamas bērniem visā pasaulē

2021. gada 30. December

Noslēdzies gads, kura laikā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas bērnu literatūras un lasītveicināšanas organizācijas, apvienojot spēkus, īstenojušas starptautisku projektu “Baltijas autoru īsgrāmatiņas” (Tiny Books from Baltic Authors). Baltijas kultūras fonda finansējums un nacionālo kultūras institūciju iesaiste un atbalsts palīdzēja apvienot 36 bērnu grāmatu autorus no trīs Baltijas valstīm, lai radītu īsus, ilustrētus, vienā lapaspusē ietilpināmus stāstus. Tie tulkoti 10 valodās un brīvi lejuplādējami www.tinybooks.eu.

Projekts iedrošināja kopīgai jaunradei bērnu grāmatu autorus no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, lai veicinātu Baltijas bērnu literatūras atpazīstamību pasaulē. Rakstnieki un ilustratori strādāja pāros, pārstāvot katrs savu valsti. Tā radās 18 īsgrāmatiņas, kas domātas bērniem no 6 līdz 10 gadiem. No Latvijas projektā konkursa kārtībā iesaistījās rakstnieki – Osvalds Zebris, Lauris Gundars, Inese Paklone, Agnese Vanaga, Rasa Bugavičute-Pēce un Jānis Joņevs. Savukārt, ilustrāciju mākslu pārstāv – Anna Vaivare, Mārtiņš Zutis, Reinis Pētersons, kuri ilustrēja lietuviešu rakstnieku darbus, bet pie igauņu stāstu vizuālā vēstījuma darbojās Rūta Briede, Elīna Brasliņa un Anete Bajāre-Babčuka.  

Stāstos iekļautas “neērtās” tēmas – vienlīdzība, kultūru daudzveidība, vārda brīvība –, lasītāji ir aicināti apzināt stereotipus – vecuma diskrimināciju, invaliditāti un dzimumu lomas. Projekta vadītāji ir pārliecināti, ka mūsdienu pasaulē šādas tēmas jāiekļauj sarunās ar bērniem jau kopš mazotnes.  Olga Tokarčuka, Nobela prēmijas literatūrā laureāte, apgalvo, ka “tikai literatūra ir spējīga iedziļināties citas dzīvas būtnes dvēselē, saprast tās skatpunktu, just līdzi un izdzīvot tās likteni.”

Īsgrāmatiņas var ņemt palīgā bērnudārzos, skolās un mājās, lai bērnos modinātu interesi par grāmatām, veidotu stāstīšanas un zīmēšanas iemaņas, izkoptu empātiju, paplašinātu zināšanas par pasauli, nostiprinātu rakstpratību un vizuālizpratni, veicinātu kritisko domāšanu, attīstītu iztēli un radošumu un, protams, vēl daudzas citas prasmes un attieksmes. Pēc izlasīšanas aicinām aprunāties par iepazīto stāstu, veidot dzīvu saikni, palīdzēt bērnam izprast savas un citu izjūtas. To darīt palīdzēs jautājumi, kurus sagatavojusi bērnu psiholoģe Monika Skerīte-Kazlauskiene.

Īsgrāmatiņas pieejamas oriģinālvalodās – lietuviski, latviski un igauniski, kā arī tulkojumos – vācu, angļu, spāņu, franču, krievu, poļu un itāļu valodās. Ilustrētos stāstus iespējams brīvi lejuplādēt www.tinybooks.eu, izprintēt vai lasīt elektroniskā formā. Sagatavotais metodiskais materiāls palīdzēs vecākiem un skolotājiem atklāt stāstu nozīmi kopā ar bērniem.

Projekta īstenotāji cer, ka īsgrāmatiņas izplatīsies it visur pasaulē, tiks ar prieku lasītas un apgūtas darbnīcās un citās izglītojošās nodarbībās. “Mēs ceram, ka šis projekts ieinteresēs ārzemju izdevējus vairāk pievērsties bērnu literatūras tulkojumiem no lietuviešu, latviešu un igauņu valodām”, uzsver Justins Vancevičs, viens no īsgrāmatiņu projekta iniciatoriem un lasīšanas veicināšanas programmas “VaikųŽemė” (Bērnu Zeme) dibinātājiem. Projektu plānots popularizēt starptautiskos literatūras pasākumos, tostarp Viļņas, Boloņas, Londonas un Frankfurtes grāmatu tirgos un citos literatūras festivālos Eiropā. Latvijas iniciatīva ir projektu integrēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kura darbojas 856 skolās un bibliotēkas, tai ir plašs diasporas centru iesaistes tīkls 30 pasaules valstīs. Vairāk nekā 7o nedēļas nogales skolas vai interešu izglītības centri varēs brīvi izmantot piedāvātās bilžu grāmatiņas, metodiku, iepazīt dažādas tēmas un valodas.

Projektu īsteno trīs Baltijas valstu organizācijas: “VaikųŽemė”, lasīšanas veicināšanas programma, ko atbalsta nevalstiska organizācija Lietuvā “Skolu attīstības centrs”, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (IBBY Latvia) un Igaunijas Bērnu literatūras centrs.

Projektu finansē Baltijas Kultūras fonds, kura mērķis ir veicināt Baltijas valstu kultūras sadarbību, stiprinot Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kultūras starptautisko atpazīstamību ar kopīgu kultūras projektu un pasākumu palīdzību.

Projekta partneri ir Lietuvas Kultūras institūts, platforma Latvian Literature, LietuvasIBBY sekcija un Bērnu psiholoģijas centrs Lietuvā.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Latvijā

Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra vadītāja
LBJLP starptautiskie sakari
E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv
Tel. :+371 29492456
www.lasamkoks.lv
www.lnb.lv
fb.com/ibbylv

 

Komentāri

Atlikuši 1000 simboli