Viesturs Silvestrs Grants

1926

Biogrāfija

Beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas  Grafikas nodaļu un ir grafikas vecmeistara A. Apiņa skolnieks. Kopš 1952. gada darbojas grafikā, ir viens no izcilākajiem latviešu grafikas meistariem. No 1965. gada piedalījies mākslas izstādēs, strādājot galvenokārt vara grebumu tehnikā. Darinājis daudzām Latvijas kinostudijas filmām kostīmu skices. Ilgus gadus strādājot izdevniecībā Liesma par māksliniecisko redaktoru un vēlāk arī par galveno mākslinieku, Latvijas Zinātņu akadēmijas Grāmatniecības vēstures komisijas dalībnieks. Veidojis vairāk kā 300 ilustrētu grāmatu, saņēmis daudzus diplomus dažādos grāmatu mākslas konkursos Latvijā un ārzemēs, piemēram, 1981. gadā I Starptautiskajā Grāmatu grafikas triennālē Viļņā.
No ilustrētajām bērnu grāmatām var izcelt V. Kaijaka grāmatu Melnais kamols-amols-mols (A. Bērziņas vāka dizains. R.: Zvaigzne ABC, 2004) un izlasi Latviešu tautas skaistākās pasakas (sakārtojusi I. Pelūde. R.: Zvaigzne ABC, 2009). Grāmatu mākslas konkursā Zelta ābele 2009 izcilais latviešu grafiķis un grāmatu ilustrators saņēma Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas balvu Par mūža ieguldījumu grāmatniecībā.

"Ikviena grāmata ko ilustrēju man ir kā grafisks piedzīvojums, kurā risinu kādu man sākumā nezināmu uzdevumu." Viesturs Silvestrs Grants

1.      Luīza Meja Elkota, Mazās.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]
2.      Latviešu tautas skaistākās pasakas. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012]
3.      Latviešu tautas skaistākās teikas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]
4.      Mičerevskis, Māris,  Septiņas dienas Miltiņu karaļvalstī. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008
5.      Kokins, Ralfs,  Kurzemes vilkaču. -Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]
6.      Vētra-Muižniece, Nora,  Leģendas par Rīgu. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]
7.      Kaijaks, Vladimirs,  Melnais kamols-amols-mols. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]
8.      Birkmanis, Gunārs,  Vasara, kurā salūza. - [Rīga : b.i.], 1998

Informāciju sagatavoja Bērnu literatūras centrs un aktualizēja 9.04.2020