Behrnu rakzti

Autors: A. Bahliņsch

Mākslinieks: A. Kronenbergs

Izdevējs: A. Kukurs

Lapaspuses: 23